Jak mám resetovat svůj pokrok?

Pokud si chcete nějakou dovednost znovu procvičit, můžete na ni kdykoli kliknout. Jestliže však chcete strom restartovat nebo zcela odebrat nějaký jazyk, budete muset provést tento postup:

 

  • Přejděte na stránku Jazyk výběrem možnosti Studium jazyka z nabídky na pravé straně obrazovky.

 

 

  • Vyberte možnost Obnovit postup (modré tlačítko), pokud chcete strom zahájit od začátku. Vyberte možnost Odebrat (velké červené tlačítko), pokud chcete odebrat strom a všechny jeho stopy, například malou vlaječku vedle vašeho jména nebo ve vašem profilu – tato poslední možnost však bude dostupná, pouze pokud je v tomto seznamu více kurzů.

 

 

Vezměte prosím na vědomí, že odebrání nebo resetování kurzu nelze vrátit zpět.

 

Pokud odeberete nějaký jazyk, můžete ho kdykoli později vrátit, ale ztratíte veškerý pokrok a budete muset strom začít od začátku.