Jak mám ze svého profilu odstranit nějaký jazyk?

Někdo se může rozhodnout, že se mu nelíbí kurz, který procházejí, nebo že se chtějí ke kurzu vrátit od začátku. Jak mám tedy resetovat nebo zcela odebrat strom?

Poznámka: vždy musíte mít jeden kurz. Kurz nemůžete odebrat, pokud to je jediný kurz, který procházíte.

 

 

  • Přejděte na stránku Jazyk výběrem možnosti Studium jazyka z nabídky na pravé straně obrazovky.

 

 

 

  • Na následující obrazovce se zobrazují všechny kurzy, na kterých jste zaregistrovaní, pro stejný jazyk, jaký máte nastavený v rozhraní (základní jazyk).

  • Vyberte možnost Obnovit postup (modré tlačítko), pokud chcete strom zahájit od začátku. Vyberte možnost Odebrat (velké červené tlačítko), pokud chcete odebrat strom a všechny jeho stopy, například malou vlaječku vedle vašeho jména nebo ve vašem profilu.

 

  • Jestliže máte kurzy pro další základní jazyky, budete muset přejít na tyto kurzy a opakovat kroky k odstranění kurzu. Pokud se na této obrazovce zobrazí pouze jeden jazyk, tlačítko Odebrat bude zakázané a budete moci pouze resetovat pokrok.

 

Vezměte prosím na vědomí, že odebrání nebo resetování kurzu nelze vrátit zpět.

 

Pokud odeberete nějaký jazyk, můžete ho kdykoli později vrátit, ale ztratíte veškerý pokrok a budete muset strom začít od začátku.